រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន

Pailin Province Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ក់សាំងការពារជំងឺកូទី៩-១៩ ជូនកុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំក្នុងខេត្តប៉ៃលិន

  • 449
  • ដោយ poeuninfo

អត្ថបទទាក់ទង