រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន

Pailin Province Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងីកូបីដ-១៩ ជូនកុមារដែលមានអាយុ ចាប់ពី ០៦ ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១២ ឆ្នាំ

  • 434
  • ដោយ poeuninfo

អត្ថបទទាក់ទង