រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន

Pailin Province Administration
ស្វែងរក

សេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីីការអនុវត្តវិធានការចាំបាច់នានាក្នុងការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តប៉ៃលិន

  • 420
  • ដោយ poeuninfo

អត្ថបទទាក់ទង