រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន

Pailin Province Administration
ស្វែងរក

ទំព័រដើម

  • 51.1ពាន់
  • ដោយ Admin

[slider posts_per_page=”10″ cat_id=”4″]

[shortcut title=”សេវាសាធារណៈ” title_length=20 description=” ការផ្តល់សេវា​ ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធិ នីត្យានុកូលកម្ម” description_length=90 button=”មើលលំអិត” uri=”service”]
[shortcut title=”មន្ទីរអង្គភាពក្នុងខេត្ត” title_length=30 description=” ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត” description_length=90 button=”មើលលំអិត” uri=”organization-type/organizations”]

[block-2 posts_per_page=”8″ offset=”” cat_id=”3″ link_cat_id=”3″ title=”ព័ត៌មានថ្មីៗ” char=85]

[blog blog_title=”ព័ត៌មានទេសចរណ៍” blog_title_terms=attraction blog_title_taxonomy=category template=grid post_type=post taxonomy=category field=slug terms=attraction excerpt=true excerpt_length=120 date=false author=false post_view_count=true posts_per_page=9 title_length=50 column=3]

[block-5 title=”សេចក្តីជូនដំណឹង” cat_id=”10″ link_cat_id=”10″ posts_per_page=”8″ char=90]

[sidebar-post type_slug=”emergency” title=”សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងហេតុការណ៍ចាំបាច់”]

[block-title title=”អាកាសធាតុ”]

PAILIN WEATHER

[exchange-rate title=”អត្រាប្តូរប្រាក់” lang=”kh” max=”6″ link=”https://www.battambang.gov.kh/exchange-rate”]

[sidebar-post date=true type_slug=”Market Index” title=”តារាងទីផ្សារ” max=9]